Magnety pre priemysel

Magnetické separátory

Ak riešite problém so separáciou či detekciou nežiadúcich feromagnetických (kovových) prímesí, neváhajte kontaktovať obchodné oddelenie firmy Sollau. ...

Magnetické metly

Magnetické metly slúžia ku zberu kovových nečistôt a nebezpečných spôn z podlahy vašej dielne, skladovej haly, parkoviska alebo dokonca trávnatej ploc...

Magnetické tyče

Magnetické zberné (separačné) alebo kontrolné tyče sú vybavené permanentnými NdFeB magnetmi na zachytávanie feromagnetických častí zo sypkých alebo te...

Magnetické šošovky

Magnetické šošovky vznikajú kombináciou valcového magnetu uloženého v kovovom púzdre. Toto oceľové púzdro zaistí veľký náraste magnetickej prídržnej s...

Magnetické čeriče plechov

Magnetické čeriče plechov sa používajú na oddelenie jednotlivých magnetických vodivých kusov plechov zo zväzku rôznej výšky. Vhodný rozmer čeriča plec...

Magnetické rohože

Magnetická rohož nájde uplatnenie hlavne v priemyslových prevádzkach alebo všade tam, kde chcem zamedziť prieniku kovových nečistôt do interiéru. Magn...

Odmagnetovače

Odmagnetizovače odstraňujú u odmagnetizovaného predmetu do určitej hĺbky zvyškový magnetizmus. Ručný odmagnetizovač nachádza svoje uplatnenie v prevád...

Magnetické manipulátory

Magnetické manipulátory uľahčujú manipuláciu s feromagnetickými materiálmi a predmetmi rôznych veľkostí. Magnetický manipulátor vďaka svojmu špecifick...

Ručné magnetické zberače

Magnetický ručný zberač s mechanickým uvoľňovačom zachytených kovových predmetov. Pritiahnutím kovového držadla smerom hore dôjde k uvoľneniu zachyte...

Silné magnety

Permanentné magnety na báze FeNdB sú super silné magnety, ktoré obsahujú hlavný prvok neodým, ktorý sa radí medzi prvky vzácnych zemín. Vyrábajú sa sp...