Poradňa - všetko o magnetoch

Magnetická sila

Silové pôsobenie určitého druhu je charakteristickým rysom každého fyzikálneho poľa – pri gravitačno...

Magnetické kovy

Látky sa delia do troch základných skupín podľa veľkosti relatívnej permeability.  &nb...

Ako funguje magnet?

Bežná hmota je zložená z častíc ako sú protóny, neutróny a elektróny a všetky majú základnú vlastnos...

Výroba magnetu

Magnety sa podľa druhu vyrábajú špecifickými výrobnými postupmi. Spoločným rysom týchto technológií ...

Druhy magnetov

Magnet je objekt, ktorý vo svojom okolí vytvára magnetické pole. Môže mať formu permanentného m...