Druhy magnetov

Magnet je objekt, ktorý vo svojom okolí vytvára magnetické pole. Môže mať formu permanentného magnetu alebo elektromagnetu. Magnety priťahujú iné magnety alebo magnetické materiály.

Permanentné magnety nepotrebujú k vytváraniu magnetického poľa žiadnu vonkajšiu energiu. Vyskytujú sa prirodzene v niektorých nerastoch (magnetit), ale dajú sa tiež vyrobiť.

Elektromagnety potrebujú k vytvoreniu magnetického poľa elektrickú energiu. Magnetická sila tu vzniká dočasne v dôsledku prechodu elektrického prúdu jadrom cievky z magneticky mäkkej ocele.

Permanentné magnety – vlastnosti a výroba

Magnety zo vzácnych zemín - sú to vysoko energetické magnety s veľkým obsahom kovov zo vzácnych zemín, ako napríklad kobalt Co, samárium Sm a neodymum Nd.

Neodymové magnety - NdFeB

V súčastnosti je to najsilnejší typ magnetu s vynikajúcimi magnetickými vlastnosťami, ako je remanencie a energetická hustota. Neodymové magnety sú dodávané len v anizotropnom prevedení. Vyrábajú sa spekaním (sintrovaním) veľmi jemne rozomletých substancií, lebo ich priame zlievania nie je možné. Tieto magnety umožňujú značnú miniaturizácii rozmerov, pretože dosiahnu rovnaké prídržnej sily pri oveľa menších rozmeroch, než napr. Feritové magnety alebo magnety Alnico. Maximálna pracovná teplota u NdFeB bola pôvodne len 80 ° C, ale vďaka moderným technológiám zvládajú v súčasnosti neodymové magnety teplotu až 230 °C.

Samariové magnety - SmCo

Chemickú bázi týchto magnetov tvoria prvky samárium a kobalt.

Vyrábajú sa spekaním (sintrovaním) veľmi jemne rozomletých substancií, lebo ich priame zlievania nie je možné. Magnety SmCo sú tvrdé a pomerne krehké a sú magnetizované výlučne v jednom smere. Magnety sa vyrábajú v hotových tvaroch, ktoré možno mierne upraviť brúsením. Maximálna pracovná teplota u SmCo je 250 °C do 350 °C.

Feritové magnety (Keramické magnety) - FeB

Feritové magnety sú vôbec najrozšírenejšie skupinou magnetov.

Vyrába sa z keramických oxidov (tzv. Feritov). Konkrétne sa jedná oxidy železa alebo bária alebo stroncia. Z tejto zmesi vzniká tzv. Kalcináciou za vysokých teplôt komplexné hexaferit. Potom nasleduje mletie na jemný prášok a lisovanie do požadovaných tvarov. V závislosti na výrobnom postupe vznikajú slabšie magnety izotropné (tzv. Mokrou cestou) alebo silnejšie magnety anizotropné (tzv. Suchou cestou). Anizotropné permanentné magnety sa lisujú v magnetickom poli. Ich maximálna prevádzková teplota je -20 ° C do +250 ° C. K ich prednostiam patrí niekoľkonásobne vyššia Koercitivita než dosahujú magnety Alnico a tiež oveľa väčšie teplotné a chemická odolnosť ako u neodymových magnetov.

AlNiCo magnety

Ide o magnety zložené zo zmesi hliníka, niklu, kobaltu, železa, medi a titánu. Výroba prebieha zlievaním či spekaním. Magnetovanie je možné len v axiálnom smere. Vyznačujú sa vysokou Remanencia, ale majú nízku koercitivitu. Keďže sú tvrdé, opracovávajú sa brúsením.

Chemicky sú veľmi odolné proti pôsobeniu kyselín a rozpúšťadiel. Ich maximálna pracovná teplota sa pohybuje v rozmedzí od - 270 °C do + 500 °C.

Plastické magnety

Tento druh magnetov je spájané plastom. Hlavnou prednosťou plastických magnetov je možnosť mechanického opracovania sústružením, frézovaním či vŕtaním za pomoci tvrdokovového náradia.

Magnetický materiál v podobe prášku sa zmieša s práškovým spojivom na báze živíc a potom sa lisuje a teplom vytvrdí, prípadne sa vstrekuje za tepla v polotekutom stave. Tým môžu byť vyrábané zložité tvary magnetov s presnosťou až 0,01 mm.

Gumové magnety

Niekedy nazývané magnetická guma (magnetic rubber) je magnetický materiál, ktorý bol vytvorený pre svoje hlavné prednosti - pružnosť a ohybnosť. Klasické materiály pre trvalé magnety majú svoje obmedzujúce vlastnosti, sú totiž tvrdé a krehké.

Gumené magnety sa vyrába z jemného prášku magneticky tvrdého materiálu, spájaného elastoplastickým spojivom. Výsledok pripomína tvrdú gumu hnedej farby. Čím vyššia je plnenie materiálu magnetickým práškom, tým menšia je jeho elasticita a tým vyššia magnetická sila.

Vyrába sa v podobe tenkých fólií hr. od 0,3 do 4 mm, pruhov a pások, silnejších dosiek i tvarových profilov a výrobkov. Vrchná strana môže byť vybavená rôznou farbou, najčastejšie bielou, alebo samolepiacou vrstvou. Magnetizácie môže byť ako Dipólový, tak i multipólový rovnako ako u klasických trvalých magnetov.